اردوغان: مسئله ایاصوفیه مسئله داخلی ترکیه است

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت، گشایش ایاصوفیه برای عبادت به عنوان مسجد، مسئله داخلی ترکیه است

1453757
اردوغان: مسئله ایاصوفیه مسئله داخلی ترکیه است

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت، گشایش ایاصوفیه برای عبادت به عنوان مسجد، مسئله داخلی ترکیه است. 

اردوغان در مجله "کریتر" به ارزیابی مسئله پرداخته و گفت: ایاصوفیه مکانی است که سلطان محمد فاتح پس از فتح استانبول اولین نماز جمعه را اقامه کرده و به عنوان سمبل فتح تبدیل به مسجد شده است. از اینرو جای این مکان در حافظه جامعه غیر قابل انصراف است. 

اردوغان با اشاره به اینکه تبدیل ایاصوفیه به موزه در سال 1964 تصمیمی بود که سبب ناراحتی و آزردگی ملت شد افزود، ایاصوفیه باید مجددا به هویت اصلی اش برمیگشت. دیوان عالی اداری ترکیه طی حکمی مصوبه تصمیم دولت در 24 نوامبر 1934 را که بر اساس آن ایاصوفیه به موزه تبدیل شده بود، لغو کرد. تصمیم گیرنده نهایی برای موقعیت ایاصوفیه ملت ترک است نه دیگران. این مسئله داخلی ماست. کشورهای دیگر نیز فقط باید به این تصمیم احترام بگذارند.

رئیس جمهور ترکیه در ارزیابی بحران سیاسی در لیبی گفت نقشه حفتر کودتاگر و حامیانش نقش بر آب شد.

ایشان با یادآوری توافق حاصله بین ترکیه و لیبی تصریح کرد، بدین ترتیب حقوق و منافع ترکیه در شرق مدیترانه محفوظ شده و در عین حال ترکیه به یاری برادران لیبیایی اش می شتابد. 

اردوغان ضمن اشاره به اینکه برقراری فوری ثبات در لیبی نه تنها به نفع ملت لیبی بلکه به نفع تمام منطقه است، افزود، تقویت سیاسی و اقتصادی این کشور هم آفریقای شمالی و هم اروپا را تسکین خواهد داد. جامعه بین الملل باید با حمایت از حکومت مشروع، ترجیح خود را داده و جلوی کودتاگرانی که مرتکب جرم جنگی می شوند را بگیرد. مزدورانی که لیبی را تبدیل به دریاچه خون کرده اند بایستی فورا از کشور خارج شوند. باید حساب گورهای دسته جمعی که در ترخونه و بسیاری از شهرهای لیبی کشف شده از کودتاگران پرسیده شود. 

 

 

 

 خبرهای مرتبط