کالین: گشایش ایاصوفیه برای عبادت با اهمیت تاریخی و دینی اش مرتبط است

ابراهیم کالین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه تاکید کرد، گشایش ایاصوفیه برای عبادت از ارزش هویت میراث جهانی آن نمی کاهد

1453423
کالین: گشایش ایاصوفیه برای عبادت با اهمیت تاریخی و دینی اش مرتبط است

ابراهیم کالین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه تاکید کرد، گشایش ایاصوفیه برای عبادت از ارزش هویت میراث جهانی آن نمی کاهد. 

ابراهیم کالین در کانال های بی بی سی و تی آر تی وورلد به ارزیابی گشایش ایاصوفیه برای عبادت پرداخت. 

کالین با اشاره به اینکه همگان خواهد مسلمان، مسیحی و بودایی بدون توجه به دینشان به ایاصوفیه دسترسی خواهند داشت گفت، در خصوص تصمیم گشایش ایاصوفیه به روی عبادت، یک اجماع در جامعه و حتی حزب مخالف وجود داشت. 

کالین در خصوص آزادی دینی تصریح کرد که در ترکیه بیش از 400 کلیسا و صومعه باز است. 

سخنگوی ریاست جمهوری افزود، این تصمیم ارتباطی با شمار مساجد در استانبول ندارد بلکه با اهمیت تاریخی و دینی ایاصوفیه مرتبط است. تمامی مسلمانان، مسیحیان و مومنان و غیرمومنان می توانند از ایاصوفیه دیدن کنند و هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت.

 

 

 خبرهای مرتبط