ترکیه مسئولیتهای داده شده از سوی یونسکو را بجای می آورد

یاووز سلیم کئران معاون وزیر خارجه ترکیه: در قرارداد میراث جهانی مانعی برای تغییر دادن کاربرد یک مکان به میراث مانده مورد بحث نمی باشد

1453285
ترکیه مسئولیتهای داده شده از سوی یونسکو را بجای می آورد

یاووز سلیم کئران معاون وزیر خارجه ترکیه در رابطه با باز شدن ایاصوفیه بعنوان مسجد برای عبادت، طی پیام توییتری در عطف به قرارداد میراث جهانی سال 1972 اظهار داشت، ترکیه مسئولیتهای تعیین شده از سوی یونسکو را بجای می آورد.

کئران گفت، در قرارداد میراث جهانی مانعی برای تغییر دادن کاربرد یک مکان به میراث مانده مورد بحث نمی باشد. داده شدن وظایف به کشورهای صاحب میراث فرهنگی در زمینه حراست و تشهیر از سوی قرارداد، حق مالکیت و حاکمیت آم کشور را نقض نمی کند. قرارداد استفاده یک دولت حق حاکمیت بر میراث فرهنگی در کشور را محدود نمی کند. انجام تغییرات در کاربرد ایاصوفیه به معنای نقض قرارداد میراث جهانی نمی باشد.خبرهای مرتبط