فخرالدین آلتون: دربهای مسجد ایاصوفیه بر روی همه باز می باشد

فخرالدین آلتون رئیس بخش ارتباطات ریاست جمهوری گشایش مسجد ایاصوفیه برای عبادت را بعنوان یک پیروزی از نظر آزادیهای دینی ارزیابی کرد

1453341
فخرالدین آلتون: دربهای مسجد ایاصوفیه بر روی همه باز می باشد

فخرالدین آلتون رئیس بخش ارتباطات ریاست جمهوری گشایش مسجد ایاصوفیه برای عبادت را بعنوان یک پیروزی از نظر آزادیهای دینی ارزیابی کرد.

آلتون اظهار داشت، ترکیه با رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، کلیسای آکدامار در وان و کنیسه بزرگ در ادیرنه را مرمت کرده و به جمع سمبلهای تاریخی ملحق کرد.

آلتون با اشاره براینکه، دربهای مسجد ایاصوفیه همواره بر روی جهانیان باز خواهد بود، تاکید کرد، میراث فرهنگی تحت حراست قرار خواهد گرفت.

منسوبین تمامی ادیان می توانند چنان سلطان احمد و دیگر مساجد، به زیارت مسجد ایاصوفیه نیز ادامه بدهند.  خبرهای مرتبط