8 تروریست دیگر از قدرت عمل ساقط شدند

در عملیات هوایی نیروهای مسلح ترکیه در شمال عراق 8 تروریست عضو سازمان تروریستی پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند

1453191
8 تروریست دیگر از قدرت عمل ساقط شدند

در عملیات هوایی نیروهای مسلح ترکیه در شمال عراق 8 تروریست عضو سازمان تروریستی پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند.

وزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، عملیات پنجه بب با موفقیت ادامه دارد.

در اطلاعیه گفته شد، 8 تروریست دیگر پ ک ک در چهارچوب عملیات پنجه ببر تثبیت شده و در نتیجه عملیات هوایی از قدرت عمل ساقط شدند. عملیاتهایمان تا از بین رفتن آخرین تروریست ادامه خواهد یافت.خبرهای مرتبط