26 پناهجو در آبهای استان ازمیر ترکیه نجات داده شدند

26 پناهجو که از سوی نیروهای گارد ساحلی یونان به حریم دریایی ترکیه در آبهای شهرستان فوچای استان ازمیر عقب رانده شده بودند، نجات داده شدند

1451238
26 پناهجو در آبهای استان ازمیر ترکیه نجات داده شدند

26 پناهجو که از سوی نیروهای گارد ساحلی یونان به حریم دریایی ترکیه در آبهای شهرستان فوچای استان ازمیر عقب رانده شده بودند، نجات داده شدند.

اکیپهای گارد ساحلی ترکیه در پی دریافت گزارشی در رابطه با مشاهده دو قایق نجات حامل پناهجویان در آبهای دماغه اصلان، به سوی منطقه حرکت کردند.

پناهجویان بعد از انتقال به ساحل و انجام امور به اداره کوچ فرستاده شدند.خبرهای مرتبط