پاسخ ترکیه به حکومت عراق

ترکیه در برابر هر گونه اقدام خرابکارانه علیه مرزها؛ امنیت و ثبات کشور از سوی عراق، مصمم به اتخاذ تدابیر لازمه بر اساس حقوق بین الملل و حق مشروع دفاع از خود می باشد

1449458
پاسخ ترکیه به حکومت عراق

ترکیه اعلام کرد در چارچوب حق مشروع دفاع از خود مصمم به اتخاذ هر گونه تدبیر در برابر هر فعالیت خرابکارانه از سمت عراق در مرزهایش می باشد. 

حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه به سوال سخنگوی نخست وزیری و سخنگوی وزارت امور خارجه عراق در خصوص عملیات پنجه-عقاب و پنجه- ببر که در شمال عراق ادامه داد پاسخ داد. 

آکسوی با بیان اینکه از حکومت عراق انتظار دارند مسئولیت های ناشی از حقوق بین الملل و قانون اساسی کشور  را به جای آورده و به سازمان تروریستی پ ک ک اجازه سوء استفاده از خاکهایش را ندهد افزود: "بار دیگر یادآور می شویم که آماده همکاری برای مبارزه مشترک با سازمان تروریستی پ ک ک که امنیت و حاکمیت عراق را تهدید می کند هستیم. تا زمانی که این انتظارات برآورده نشود، ترکیه در برابر هر گونه اقدام خرابکارانه علیه مرزها؛ امنیت و ثبات کشور از سوی عراق، مصمم به اتخاذ تدابیر لازمه بر اساس حقوق بین الملل و حق مشروع دفاع از خود می باشد."

 

 

 خبرهای مرتبط