انتخابات ریاست مجلس ملی کبیر ترکیه روز 7 جولای انجام میگردد

انتخابات ریاست مجلس در مجمع عمومی مجلس ملی کبیر ترکیه روز 7 جولای انجام میشود

1449233
انتخابات ریاست مجلس ملی کبیر ترکیه روز 7 جولای انجام میگردد

انتخابات ریاست مجلس در مجمع عمومی مجلس ملی کبیر ترکیه به دلیل پایان دوره ریاست مصطفی شن توپ رئیس مجلس ملی ترکیه، ارول کاتیرجی اوغلو نماینده استانبول از وز 7 جولای انجام میگردد.

دراین انتخابات که مصطفی شن توپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه و نماینده شهر تکیرداغ در مجلس از حزب عدالت و توسعه نیز نامزد میباشد، هالوک کوچ نماینده آنکارا از حزب جمهوریخواه خلق، ارول کاتیرجی اوغلو نماینده استانبول از حزب دموکراتیک خلق، امام حسین فیلیز نماینده غازی آنتپ از حزب خوب و ارکان باش رئیس حزب کارگر ترکیه و نماینده استانبول در مجلس به رقابت خواهند پرداخت.

بر اساس مواد قانون اساسی، برای ریاست مجلس، طی یک دوره قانونگذاری، دو بار انتخابات انجام میگردد. اولین رئیس منتخب دو دوره قانونگذاری و دومین رئیس منتخب نیز تا پایان دوره قانونگذاری جاری در این مقام خدمت میکنند.

انتخابات ریاست مجلس به شکل آرای پنهان انجام میگردد. در دور اول و دوم، دو سوم از تعداد کامل اعضا یعنی 400 رای و در دور سوم نیز اکثریت آرا یعنی 301 رای باید دریافت گردد.

در صورتی که در دور سوم اکثریت آرا به دست نیاید، در دور چهارم برای دو نامزدی که در این رای گیری بیشترین رای را دریافت کرده اند، رای گیری خواهد شد. فردی که بیشترین آرا در دور چهارم را از آن خود نماید، رئیس مجلس خواهد بود.خبرهای مرتبط