2 تروریست پ ک ک در منطقه عملیات چشمه صلح از پای درآمد

دو تروریست عضو سازمان تروریستی جدایی طلب پ ک ک در منطقه عملیات چشمه صلح سوریه از پای درآمدند.

1449291
2 تروریست پ ک ک در منطقه عملیات چشمه صلح از پای درآمد

دو تروریست عضو سازمان تروریستی جدایی طلب پ ک ک در منطقه عملیات چشمه صلح سوریه از پای درآمدند.

بر اساس بیانیه صادره از وزارت دفاع ملی ترکیه، اعلام گردید که به صدمه بر آرامش و امنیت در منطقه اجازه داده نخواهد شد و گفته شد:  "کامندوهای قهرمان در منطقه که همه تدابیر لازمه را اتخاذ کرده اند، با پیشگیری از یک تلاش جدید برای حمله، 2 تروریست عضو سازمان تروریستی پ ک ک را از پای درآورده اند."خبرهای مرتبط