خبر فوری ـ اردوغان : اتهامات در مورد ایاصوفیه حمله مستقیم به حق حاکمیت ماست

بیاناتت مهم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه

1448444
خبر فوری ـ اردوغان : اتهامات در مورد ایاصوفیه حمله مستقیم به حق حاکمیت ماست

بیاناتت مهم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه . 

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد : اتهامات در مورد ایاصوفیه حمله مستقیم به حق حاکمیت ماست. احدی صلاحیت و حق دخالت در عبادتگاههای ما را ندارد. خبرهای مرتبط