ترکیه از اتحادیه اروپا خواستار تجدید نظر در تصمیم در ماهیت توصیه خود نمود

ترکیه از اتحادیه اروپا انتظار دارد که در تصمیم خود پیرامون محدودیت سفر تجدید نظر کند

1447113
ترکیه از اتحادیه اروپا خواستار تجدید نظر در تصمیم در ماهیت توصیه خود نمود

ترکیه از اتحادیه اروپا انتظار دارد که در تصمیم خود پیرامون محدودیت سفر تجدید نظر کند.

حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در جواب کتبی به سوالی در این رابطه نوشت : عدم جای گیری ترکیه در لیست لغو محدودیت سفر از کشورهای اتحادیه اروپا موجب نومیدی شده و انتظار داریم که در این تصمیم در ماهیت توصیه تجدید نظر شود.

آکسوی ضمن تاکید بر اینکه تدابیر ، فعالیت ها و موفقیت های ترکیه در چهارچوب مبارزه با کروناویروس بوضوح آشکار است گفت : این موفقیت که الگویی برای همگان است ، بایستی در راس از سوی سازمان جهانی بهداشت و جامعه بین المللی مد نظر قرار گیرد و تصمیم نهایی در چهارچوب معیارهای بی طرف اتخاذ گردد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه ضمن اشاره به اینکه ترکیه در طول روند شیوع ویروس کووید ـ 19 همبستگی نمونه ایی با جامعه جهانی از خود نشان داده است تاکید کرد : ترکیه در چهارچوب شرایط پاندمی به همکاری و تبادل اطلاعات شفاف با نهادهای اروپایی ادامه خواهد داد . انتظار داریم تا اشتباهی که در مورد محدود سازی حق سیاحت شهروندان ترکیه به کشورهای اروپایی انجام گرفته ، جبران شود.

شورای اتحادیه اروپا محدودیت سفر از کشورهای ثالث به منطقه شینگن را از امروز برای 14 کشور لغو کرد.

به مردم چین در صورت صدور اجازه به سفر شهروندان اروپایی به کشور خود مطابق با اصول متقابل منع سیاحت اجرا نخواهد شد.

محدودیت سفر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ترکیه ، آمریکا ، روسیه ، برزیل و هندوستان ادامه دارد.خبرهای مرتبط