نزدیک شدن روز جلسه دادگاه در مورد ایاصوفیه

جلسه رسیدگی به شکایتی که در دهمین شعبه دیوان اداری به درخواست ابطال تصمیم هیئت دولت در سال 1934 مبنی بر تبدیل ایاصوفیه از مسجد به موزه شده است، در تاریخ 2 ژوئیه برگزار می شود

1445334
نزدیک شدن روز جلسه دادگاه در مورد ایاصوفیه

 

جلسه رسیدگی به شکایتی که در دهمین شعبه دیوان اداری به درخواست ابطال تصمیم هیئت دولت در سال 1934 مبنی بر تبدیل ایاصوفیه از مسجد به موزه شده است، در تاریخ 2 ژوئیه برگزار می شود.

جلسه شعبه دهم دیوان اداری در تاریخ دوم ژوئیه در چارچوب دادخواست ثبت شده با درخواست ابطال تصمیم هئیت دولت مورخ 24 نوامبر 1934 برای تبدیل ایاصوفیه از مسجد به موزه برگزار می کند.

 

انجمن اوقاف مداوم در خدمت آثار باستانی و محیط زیست، در سال 2016 با درخواست لغو تصمیم هئیت دولت در سال 1934 در مورد تبدیل ایاصوفیه به موزه، علیه هیئت دولت شکایت کرد و ادعا کرد که امضای غازی مصطفی کمال آتاتورک در این قرار جعلی بود.

در چارچوب دادخواست، جلسه دادرسی دهمین شعبه دیوان اداری در تاریخ 2 ژوئیه خواهد بود و پرونده در جلسه رسیدگی قرار  خواهد گرفت و شاكی به ادعاهای انجمن گوش فرا خواهد داد.

مطابق قانون،  شعبه مورد نظر مجبور است تصمیم خود را در همان روز یا ظرف 15 روز اعلام کند.

انجمن اوقاف مداوم در خدمت به آثار تاریخی و محیط زیست برای اولین بار در سال 2005 دادخواستی را برای ایا صوفیه به دیوان داد. این انجمن خواستار  متوقف کردن و لغو تصمیم هئیت دولت در مورخ 24 نوامبر 1934 شد.

در 24 ژوئن 2005، شعبه دهم  دیوان اداری درخواست متوقف كردن اجرای آن تصمیم را رد كرد. در سال 2008،  شعبه با اشاره به اینکه هیچ نقض حقوقی در استفاده از مسجد ایاصوفیه به عنوان موزه وجود ندارد، درخواست را رد کرد.

شعبه ادارات دیوان اداری این تصمیم شعبه را تأییده بود. این انجمن دوباره در سال 2016 در دیوان اداری درخواست شکایتی را داده بود.

در سال 2018 حکمی در مورد درخواست فردی این انجمن به دادگاه قانون اساسی گرفته شد. دادگاه عالی کشور درخواست ارائه شده در این ادعا مبنی بر رد درخواست باز کردن ایاصوفیه برای عبادت، نقض آزادی مذهب و وجدان می باشد را به این دلیل که "درخواست در مسئولیت انجمن نبوده بدون تحقیقات" غیرقابل قبول دانست.

 خبرهای مرتبط