41 تروریست در عملیات نظامی پنجه ببر نیروهای مسلح ترکیه از قدرت عمل ساقط گردید

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه کنفرانس ویدئوی هفتگی با شرکت فرماندهان قوا و معاونین وزارت دفاع ترتیب داد

1445530
41 تروریست در عملیات نظامی پنجه ببر نیروهای مسلح ترکیه از قدرت عمل ساقط گردید

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه کنفرانس ویدئوی هفتگی با شرکت فرماندهان قوا و معاونین وزارت دفاع ترتیب داد.

آکار طی سخنانی پیرامون عملیات نظامی بر علیه سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " اعلام کرد : در عملیات نظامی پنجه ببر در شمال عراق تاکنون 41 تروریست از قدرت عمل ساقط شده است.

خلوصی آکار چنین گفت : تاکنون 41 تروریست از قدرت عمل ساقط شده و مقادیر زیادی سلاح و مهمات نظامی ضبط گردید. نیروهای نظامی با عملیات هوایی به مناطق مورد نظر انتقال داده شدند. تلاش ها برای بدست گیری کنترل مناطق تثبیت شده ، ادامه دارد.

وزیر دفاع ملی ترکیه با تاکید بر اینکه مبارزه با تروریسم تا قاطعیت تا ریشه کن سازی کامل تروریستها ادامه خواهد یافت اعلام داشت : 15 ام ژوئن با عملیات نظامی پنجه ببر پناهگاهها و 81 سنگر متعلق به تروریستها از سوی نیروی هوایی ترکیه بشکلی موفقیت آمیز منهدم گردید.

شایان ذکر است عملیات نظامی پنجه عقاب نیروهای مسلح ترکیه در شمال به تاریخ 15 ام ژوئن و عملیات نظامی پنجه ببر نیز به تاریخ 17 ام ژوئن آغاز شده بود.خبرهای مرتبط