بیانات معاون وزیر امور خارجه در مورد ایاصوفیه

"براون‌بلک ‌نگران نباشید. ترکیه به محافظت از میراث خود ادامه خواهد داد"

1444037
بیانات معاون وزیر امور خارجه در مورد ایاصوفیه

یاووز سلیم قیران معاون وزیر امور خارجه اعلام کرد ترکیه به محافظت از میراث فرهنگی و دینی خود ادامه خواهد داد.
قیران با انتشار یک پیام توییتری به توییتر سم براون‌بلک نماینده ویژه آمریکا در آزادیهای دینی پاسخ داد.
قیران نوشت:
"ایاصوفیه وقف فاتح سلطان محمد است. هر گونه تصمیمگیری در رابطه با استفاده از آن موضوع داخلی ترکیه است. ترکیه در محافظت از 18 مکان خود که در لیست میراث جهانی قرار دارد فعالانه سهیم است. براون‌بلک ‌نگران نباشید. ترکیه به محافظت از میراث خود ادامه خواهد داد".
براون‌بلک در پست توییتری خود ضمن اشاره به اهمیت معنوی و فرهنگی ایاصوفیه برای میلیونها تن از مردم جهان با عقاید مختلف، از مقامات ترک خواسته بود تا ایاصوفیه همچنان به عنوان موزه در دسترس همگان باشد.خبرهای مرتبط