پاسخ کتبی ترکیه به سوالات مربوط به گزارش " یوروپل "

حامی آکسوی به سوالی در مورد گزارش پلیس اروپا در مورد فعالیت ها و وضعیت تروریسم در اتحادیه اروپا با عطف به سازمانهای تروریستی " پ ک ک " و حزب چپ گرای " DHKP-C " بطور کتبی پاسخ داد

1443186
پاسخ کتبی ترکیه به سوالات مربوط به گزارش " یوروپل "

حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در رابطه با نتیجه تحقیقات مندرجه در گزارش پلیس اروپا " یوروپل " در مورد اینکه اروپا همچنان در موقعیت پایگاه فعالیت های سازمان تروریستی " پ  ک ک " قرار دارد ، اعلام کرد : یکبار دیگر از کشورهای اروپایی دعوت می کنیم تا به استفاده سازمانهای تروریستی از خاکهای خود بعنوان مرکز فعالیت اجازه نداده و اهمیت همکاری در مبارزه با تروریسم را درک کنند.

حامی آکسوی به سوالی در مورد گزارش پلیس اروپا در مورد فعالیت ها و وضعیت تروریسم در اتحادیه اروپا با عطف به سازمانهای تروریستی " پ ک ک " و حزب چپ گرای " DHKP-C " بطور کتبی پاسخ داد.

وی ضمن اشاره به اینکه در گزارش یوروپل به استفاده سازمانهای تروریستی مذکور از خاکهای اروپا بعنوان مرکز لجستیکی تاکید شده اعلام کرد : در گزارش مذکور به ادامه فعالیت های این سازمانها برای تامین اعتبارمالی ، تبلیغات و تامین همدست برای خود جای داده شده است.

آکسوی در ادامه اظهار داشت : تثبیت های جدید یوروپل که یک نهاد وابسته به اتحادیه اروپاست ، با آمار ارائه شده از سوی ما به مخاطبین اروپائیامان در این راستا هماهنگی داشته و بوضوح به حقانیت تزهای ما در این مورد صحه می گذارد. بدین وسیله  یکبار دیگر از کشورهای مذکور می خواهیم تا به استفاده از خاکهای اروپا از سوی سازمانهای تروریستی اجازه نداده و به همکاری مشترک در مبارزه با تروریسم اهمیت لازمه را مبذول دارند.

در گزارش پلیس اروپا تحت عنوان " وضعیت تروریسم در اتحادیه اروپا در سال 2020 " اعلام گردید که سازمان تروریستی " پ ک ک " به استفاده از اروپا بعنوان مرکز لجستیکی برای خود ادامه می دهد.

در این گزارش ضمن اشاره به اینکه سازمان تروریستی " پ ک ک " در کشورهایی مانند آلمان ، فرانسه ، بلژیک ، اتریش و سوئیس بطور فعال فعالیت های تبلیغاتی بعمل می آورد آمده است : این سازمان تروریستی در کشورهایی مانند مجارستان و رومانی برای تامین اعتبار مالی ، پول جمع آوری می کند.خبرهای مرتبط