حملات غافلگیر کننده کماندوهای قهرمان ترکیه به لانه های تروریستی

وزارت دفاع ملی ترکیه تصاویری از عملیات نظامی پنجه ببر به اشتراک گذاشت

1438952
حملات غافلگیر کننده کماندوهای قهرمان ترکیه به لانه های تروریستی

وزارت دفاع ملی ترکیه پیامی با عبارت " یورش کماندوهای قهرمان مان به لانه های تروریستی " به اشتراک گذاشت.

وزارت دفاع ملی ترکیه تصاویری از نابودی غارها ، پناهگاهها و لانه های متعلق به سازمان تروریستی " پ ک ک " در چهارچوب عملیات نظامی " پنجه ببر " در منطقه هفتانین شمال عراق توسط کماندوهای قهرمان ترکیه به اشتراک گذاشت.

در ادامه پیام وزارت دفاع ملی ترکیه چنین آمده است : کماندوهای قهرمان مان به لانه های تروریستی یورش بردند. عملیات نظامی پنجه ببر با موفقیت ادامه دارد. کماندوهای ترکیه که به فعالیت های تحقیق و تجسس بطور بی وقفه ادامه می دهند ، غارها ، مخفیگاهها و پناهگاههای متعلق به تروریستهای " پ ک ک " در هفتانین شمال عراق را یک به یک با خاک یکسان می کنند.خبرهای مرتبط