نجات 125 مهاجر از آبهای نزدیک به سواحل چاناک قلعه

125 مهاجر از آبهای نزدیک به سواحل آیواجیک و بوزجاآدا در استان چاناک قلعه نجات داده شدند.

1436574
نجات 125 مهاجر از آبهای نزدیک به سواحل چاناک قلعه

125 مهاجر از آبهای نزدیک به سواحل آیواجیک و بوزجاآدا در استان چاناک قلعه نجات داده شدند.

مهاجرین که قصد عبور به جزیره میدیلی یونان را داشتند با دو قایق پلاستیکی وارد دریای اژه شدند.

29 مهاجر منصوب به کشورهای مختلف در بابوکاله و 69 مهاجر در منطقه سیویرجه که از سوی عناصر نیروهای گارد ساحلی یونان، به آبهای ترکیه رانده شده بودند، شناسایی و به قایق نیروهای گارد ساحلی منتقل شدند.

98 مهاجری که به ساحل منتقل شدند به پاسگاه پلیس اعزام شدند.

27 مهاجری که قایق شان در آبهای نزدیک به بوزجاادا دچار نقص شده بود، از نیروهای گارد ساحلی درخواست کمک کردند.

این مهاجر که موتور قایق شان دچار نقص شده بود از سوی نیروهای گارد ساحلی نجات داده شده و به ساحل منتقل شدند.خبرهای مرتبط