چهار تروریست تحت تعقیب در لیست نارنجی و خاکستری از قدرت عمل ساقط گردید

دو تروریست از 7 تروریستی که در سییرت و منطقه فاراشین از قدرت عمل ساقط شده در لیست نارجی و دو تروریست دیگر در لیست خاکستری تحت تعقیب بودند

1436832
چهار تروریست تحت تعقیب در لیست نارنجی و خاکستری از قدرت عمل ساقط گردید

دو تروریست از 7 تروریستی که در سییرت و منطقه فاراشین از قدرت عمل ساقط شده در لیست نارجی و دو تروریست دیگر در لیست طوسی تحت تعقیب بوده اند. 

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد، در عملیات امنیت داخلی که آخر هفته ترتیب یافت، 5 تروریست در منطقه جیراف شهرستان اروح سییرت و 2 تروریست منطقه فاراشین از قدرت عمل ساقط شدند. 

در این اطلاعیه آمده  است، در پی شناسایی هویت تروریست های سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک، معلوم شد که یکی از تروریست هایی که در اروح از قدرت عمل ساقط شده با جایزه 1 میلیون لیری در لیست نارنجی و دو تروریست دیگر نیز با 500 هزار لیر جایزه در لیست خاکستری تحت تعقیب بوده است. 

یکی از تروریست هایی که در منطقه فاراشین از قدرت عمل ساقط شده نیز با جایزه 1 میلیون لیری در لیست نارنجی تحت تعقیب بوده است. 

 

 

 خبرهای مرتبط