کاهش تعداد جان باختگان از کرونا در ترکیه

کاهش تعداد جان باختگان از کرونا ویروس نوع جدید در ترکیه، ادامه دارد

1435831
کاهش تعداد جان باختگان از کرونا در ترکیه

کاهش تعداد جان باختگان از کرونا ویروس نوع جدید در ترکیه، ادامه دارد.

دیروز تعداد جان باختگان به 15 تن رسید و کل تعداد افرادی که در نتیجه ابتلا به کرونا ویروس درترکیه جانشان را از دست داده اند، به 4 هزار و 807 تن رسید.

در همین مدت، 45 هزار و 176 تست انجام شده و هزار و 562 مورد ابتلا مشاهده شد.

با هزار و 330 فردی که از بیمارستان مرخص شدند، تعداد افرادی که این بیماری را پشت سر گذاشته و بهبود یافته اند، به 151 هزار و 4177 تن افزایش یافت.خبرهای مرتبط