4 تروریست در سییرت-اروح از قدرت عمل ساقط شد

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه در پیامی تویتری در رابطه با عملیات چنین نوشت: "عملیات در  سییرت اروح جیراف ادامه دارد

1435460
4 تروریست در سییرت-اروح از قدرت عمل ساقط شد

شمار تروریست هایی که در منطقه سییرت-اروح از قدرت عمل ساقط شدند به 4 افزایش یافت. 

وزارت کشور ترکیه در اطلاعیه ای کتبی اعلام کرد، در چارچوب عملیات امنیت داخلی که با پشتیبانی هوایی فرماندهی ژاندارمری استان در منطقه سییرت-اروح ادامه دارد، 2 ترریست دیگر از پای درآورده شد. 

در عملیاتی که قبلا در همین منطقه ترتیب یافت 2 تروریست از قدرت عمل ساقط شده بود. 

بدین ترتیب شمار تروریست هایی که در منطقه سییرت- اروح از پای درآورده شده به 4 افزایش یافت. 

در این اطلاعیه از ادامه عملیات در منطقه خبر داده شد. 

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه نیز در پیامی تویتری در رابطه با عملیات چنین نوشت: "عملیات در  سییرت اروح جیراف ادامه دارد. با استاندار، فرماندهی ژاندارمری استان و دوستان فداکارمان اندکی قبل گفتگو کردم. دو تروریست دیگر از قدرت عمل ساقط شده است. تا این ساعت از امروز، چهار تروریست ..." 

 

 

 خبرهای مرتبط