ارتش ترکیه ۱۰ تروریست را از قدرت عمل ساقط کرد

۱۰ تروریست توسط ارتش ترکیه در شیرناک و محدوده های عملیاتی سپر فرات و شاخه زیتون از قدرت عمل ساقط شدند.

1435200
ارتش ترکیه ۱۰ تروریست را از قدرت عمل ساقط کرد

۱۰ تروریست توسط ارتش ترکیه در استان شیرناک و محدوده های عملیاتی سپر فرات و شاخه زیتون در سوریه کشته و یا بازداشت شدند.
دو تروریست از سازمان تروریستی جدایی طلب پ.ک.ک در منطقه روستایی بیت الشباب شیرناک از قدرت عمل ساقط شدند.

براساس بیانیه وزارت کشور ترکیه ، در راستای عملیات امنیتی داخلی ، عملیاتی با پشتیبانی نیروی هوایی و توسط فرماندهی ژاندارمری استان در منطقه مورد نظر انجام شده است.

در این عملیات 2 تروریست با پشتیبانی هواپیماهای بدون سرنشین به هلاکت رسیدند.

 این عملیات قاطعانه ادامه خواهد یافت.

از طرف دیگر ، در بیانیه وزارت دفاع ملی ترکیه امده است،

"در عملیاتی که با هدف جلوگیری از فعالیت های سازمان تروریستی پ.ک.ک / ی.پ.گ  و تاسیس صلح و امنیت انجام شده است ، 1 تروریست در منطقه عملیاتی سپر فرات و 6 تروریست دیگر در منطقه عملیاتی شاخه زیتون بازداشت شده و از قدرت عمل ساقط شدند."خبرهای مرتبط