آموزش عناصر هوایی و دریایی در آبهای آزاد

نیروهای مسلح ترکیه در آبهای بین المللی مدیترانه آموزش در دریای آزاد را اجرا کرد

1434848
آموزش عناصر هوایی و دریایی در آبهای آزاد

نیروهای مسلح ترکیه در آبهای بین المللی مدیترانه آموزش در دریای آزاد را اجرا کرد.

در چهارچوب این آموزش که از مراکز عملیاتی در ترکیه فرماندهی شده و با موفقیت به پایان رسید، آزمایش اجرای بدون وقفه وظایف عملیات راه دور نیز انجام گرفت.

وزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، آموزش در دریای آزاد از سوی عناصر فرماندهی نیروهای هوایی و دریایی در مدیترانه اجرا گردید.

در این برنامه آموزشی از فرماندهی نیروی 17 فروند هواپیما و از فرماندهی نیروی دریایی نیز 8 ناوچه و ناوچه سبک شرکت جستند.

عناصر دریایی شرکت کننده در آموزش، قبل از مانور در محل اسقرار خود در مناطق متفاوت مدیترانه جای گرفتند. در چهارچوب ماموریت 8 ساعته که در مسیری بطول حدود 2 هزار کیلومتر با آغاز از آبهای ترکیه تحقق یافت، اصول کنترل فرماندهی مورد آزمایش قرار گرفته و آموزش سوختگیری در هوا، آموزش مشترک دریایی و هوایی و انتقال رسمی هوایی و دریایی اجرا گردید.   خبرهای مرتبط