مشارکت امریکا و گرجستان در مبارزه ترکیه با سازمان تروریستی فتو

حکم بسته شدن مدرسه ای در ایالت آلابامای امریکا که سازمان تروریستی فتو در تلاش باز کردن این مدرسه بوده و دعوی آن از ماه اوت 2019 بدین طرف ادامه دارد، صادر شد

1433249
مشارکت امریکا و گرجستان در مبارزه ترکیه با سازمان تروریستی فتو

حکم بسته شدن مدرسه ای در ایالت آلابامای امریکا که سازمان تروریستی فتو در تلاش باز کردن این مدرسه بوده و دعوی آن از ماه اوت 2019 بدین طرف ادامه دارد، صادر شد.

کمیسیون ملی مدارس غیرانتفاعی آلاباما اعلام کرد، مدارس مقدماتی وودلند فتو بدلیل عدم بجای آوردن شرایط اولیه گشایش و عدم همسویی با استانداردهای فاینانس بسته شده است.

از سوی دیگر مرکز توسعه کیفیت آموزش گرجستان نیز لیسانس مدرسه ابتدایی و دبیرستان شوتا روستاولی را باطل کرد.

براساس اطلاعیه این مرکز که به وزارت آموزش و پرورش گرجستان وابسته می باشد، لیسانس مدرسه مرتبط با فتو که در شهر روستاوی کشور فعالیت می کند، بدلیل نامناسب بودن شرایط آموزش مدرسه با برنامه آموزشی سالانه باطل شده است.خبرهای مرتبط