یاری تیکا به مغولستان

آژانس توسعه و همکاری ترک " تیکا " برای مرکز آموزش و تولید نالایح در مغولستان لوازم و تجهیزات تامین نمود

1431874
یاری تیکا به مغولستان

آژانس توسعه و همکاری ترک " تیکا " برای مرکز آموزش و تولید نالایح در مغولستان لوازم و تجهیزات تامین نمود.

براساس اطلاعیه تیکا، بدلیل فرسودگی لوازم آموزشی مورد استفاده در بخش جوشکاری این مرکز که در سال 1954 تاسیس یافته و یکی از نهادهای آموزشی قدیمی این کشور می باشد، مشکلاتی بوجود می آید.

با اجرای پروژه تیکا، بخش جوشکاری با تجهیزات مدرن تجدید شده و فعالیت خود را مجددا آغاز کرد.

در نظر است که با آموزش 60 دانش آموز در یکسال، استخدام در مفولستان توسعه بیابد.

رادنا اباذر چوئین سامبو شهردار نالایح ضمن اشاره براینکه، با این پروژه هم شمار دانش آموزان و هم کیفیت آموزش افزایش یافته و به توسعه بخش عمران   شهرداری یاری خواهد کرد، از ملت و دولت ترکیه سپاسگزاری کرد.خبرهای مرتبط