طی 24 ساعت گذشته تعداد فوتی کرونا در ترکیه 23 تن بوده است

ترکیه به ثبات رو به نزول خود هم در تعداد جان باختگان و هم در تعداد ابتلا به بیماری ادامه میدهد.

1431252
طی 24 ساعت گذشته تعداد فوتی کرونا در ترکیه 23 تن بوده است

ترکیه به ثبات رو به نزول خود هم در تعداد جان باختگان و هم در تعداد ابتلا به بیماری ادامه میدهد.

در حالی که دیروز 23 مورد جدید فوتی در نتیجه ابتلا به کرونا ویروس ثبت گردید، تعداد جان باختگان در نتیجه کرونا به 4 هزار و 692 تن رسید.

در همین مدت 35 هزار و 335 آزمایش انجام شده و 914 مورد جدید ثبت شده است.

تعداد افراد مرخص شده از بیمارستان 2 هزار و 647 تن و تعداد افرادی که بهبود یافته اند نیز 137 هزار و 696 تن میباشد.خبرهای مرتبط