سفر ویژه برای انتقال شهروندان ترک از کانادا به ترکیه

خطوط هوایی ترکیه برای تخلیه شهروندان ترک از کانادا، سفری ویژه اختصاص داد.

1430943
سفر ویژه برای انتقال شهروندان ترک از کانادا به ترکیه

خطوط هوایی ترکیه برای تخلیه شهروندان ترک از کانادا، سفری ویژه اختصاص داد.

بر اساس بیانیه کتبی منتشره از کنسولگری ترکیه در تورنتو، گفته شد: "بر اساس طلب بسیار از سوی شهروندانمان، روز دوشنبه 8 ژوئن ساعت 19.50 به وقت محلی، سفری ویژه از تورنتو به استانبول ترتیب خواهیم داد. این سفر تنها برای انتقال شهروندان ترک و افرادی که دارای مجوز اقامت در ترکیه میباشند، انجام خواهد گردید."

روز پرواز افرادی که قبلا به کووید 19 مبتلا شده اند و یا افرادی که نشانه های ابتلا به کووید 19 در آنها مشاهده میشود، اجازه ورود به هواپیما را نخواهند داشت. مسافران این پرواز پس از ورود به ترکیه به مدت 14 روز در خانه های خود قرنطینه خواهد شد.

گفتنی است خطوط هوایی ترکیه ابتدا روز 8 آوریل و یک بر نیز روز 22 آوریل و در پایان روز 4 ژوئن سفرهای تخلیه شهروندان از کانادا به ترکیه را انجام داده و جمعا 833 فرد بالغ و 15 نوزاد را به کشور بازگردانده است.خبرهای مرتبط