ترکیه به اتهامات بی اساس مصر در مورد لیبی واکنش نشان داد

حامی آکسوی، "اتهامات بی اساس" سمیح شکری وزیر امور خارجه مصر، در سخنرانی خود در باب ترکیه- لیبی که در 4 ماه ژوئن " در جلسه وزرای خارجه گروه های كوچك ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش" را رد کرد

1430623
ترکیه به اتهامات بی اساس مصر در مورد لیبی واکنش نشان داد

حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، "اتهامات بی اساس" سمیح شکری وزیر امور خارجه مصر، در سخنرانی خود در باب ترکیه- لیبی که در 4 ماه ژوئن " در جلسه وزرای خارجه گروه های كوچك ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش"  را رد کرد.

 

آكسوی در بیانیه كتبی ضمن اشاره به اینکه سفیر سدات اونال معاون وزیر امور خارجه در این جلسه به نمایندگی از ترکیه، پاسخ لازم را به شکری داده گفت:

"همانطور که در این جلسه توسط ما بیان شد، بزرگترین مانع برای برقراری صلح و ثبات در لیبی، حکومت مصر و سایر حامیان (خلیفه) خفترکودتاچی می باشند که در تلاش سرنگونی دولت مشروع بوده و سعی در ایجاد رژیم اقتدارگرای دیگر در منطقه دارند. جای تعجب نیست که کسانی که با کودتا به قدرت رسیدند از کودتاچیان حمایت می کنند. پشتیبانی نظامی که مصر سالهاست برای حفتر کودتاچی ارائه کرده است، نقض آشکار تصمیمات مربوطه شورای امنیت سازمان ملل است.

آكسوی تصریح كرد: مردم لیبی همیشه حمایت کنندگان از خلیفه حفتر را كه به مردم خود ظلم می كند و مسئول هرج و مرج و بی ثباتی در لیبی بوده  و وحدت و آینده كشورشان را تهدید می كند، را مسئول خواهد دید.

آکسوی با تاکید به اینکه ترکیه تنها کشوری که با مبارزه رو در رو با داعش در سوریه، هزاران تروریست را ناکارآمد کرد، و به حمایت خود از دولت قانونی لیبی بر اساس این کشور و در چارچوب قطعنامه های مربوطه سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد،گفت:

برای صلح و ثبات در این کشور به تلاش های خود ادمه خواهد داد.خبرهای مرتبط