شرکت هواپیمایی ترکیه در مورد برنامه جدید پروازهای بین المللی خود اعلامیه صادر کرد

در بیانیه آمده است که تغییرات فوری در محدودیت های مسافرتی بین المللی کشورها، باعث عدم انجام پروازهای برنامه ریزی شده قبل از بیماری همه گیری و تغییرات ضروری آخرین لحظه در برنامه ریزی پروازها ویا لغو پروازها شد

1430728
شرکت هواپیمایی ترکیه در مورد برنامه جدید پروازهای بین المللی خود اعلامیه صادر کرد

شرکت هواپیمایی ترکیه (THY) در مورد برنامه جدید پروازهای بین المللی خود اعلامیه صادر کرد.

در بیانیه منتشر شده از حساب رسمی توییتر THY ، آمده است که تغییرات فوری در محدودیت های مسافرتی بین المللی کشورها، باعث عدم انجام پروازهای برنامه ریزی شده قبل از بیماری همه گیری و تغییرات ضروری آخرین لحظه در برنامه ریزی پروازها ویا لغو پروازها شد.

در ادامه این بیانیه آمده است:

"اطلاعات در مورد تغییرات یا پروازهای لغو شده از طریق کانالهای ارتباطی ما و از طریق پیام کوتاه انجام می شود و برنامه های جدید در اسرع وقت اعلام می شود. شما می توانید معاملات بلیط خود را بصورت رایگان از طریق وب سایت، برنامه موبایل و مرکز تماس ما انجام دهید."خبرهای مرتبط