اردوغان: چرخ های اقتصاد با قدرت کامل شروع به حرکت نمود

اردوغان با حضوراز طریق ویدئو کنفرانس از مجتمع ریاست جمهوری در بتن ریزی سد یوسف ائلی آرتوین که آبیاری بایرت دمیرزی، مرکز ریزه و ناحیه گنیسو و در پنجمین دوره مراسم بهره برداری تاشلدره شرکت کرد

1430777
اردوغان: چرخ های اقتصاد با قدرت کامل شروع به حرکت نمود

اردوغان با حضوراز طریق ویدئو کنفرانس از مجتمع ریاست جمهوری در بتن ریزی سد یوسف ائلی آرتوین که آبیاری بایرت دمیرزی، مرکز ریزه و ناحیه گنیسو و در پنجمین دوره مراسم بهره برداری تاشلدره شرکت کرد.

اردوغان در سخنان خود با اظهار اینکه سد یوسفلی تماماّ کار مهندسان ترکیه است، گفت:

"این کار سالانه 1 میلیارد و 500 میلیون لیر به اقتصاد ما کمک خواهد کرد."

اردوغان با بیان اینکه تقویم عادی سازی برنامه ریزی شده را در زمینه مبارزه با نوع جدید ویروس کرونا، گام به گام بدون به خطر انداختن سلامتی و اولویت های کشور اجرا کرده اند، گفت: چرخ های اقتصاد دوباره با قدرت کامل به حرکت در آمدند، بنابراین، به سرعت زندگی را به ریتم عادی در همه زمینه ها مطابق با ماسک، فاصله، رعایت قوانین پاکیزه گی برگردانده اند، و به این دلیل آنها ممنوعیت خروج از خانه در تعطیلات آخر هفته در 15 استان را لغو کردند.

اردوغان تاکید کرد، ترکیه به همراه صنعت، فن آوری، کشاورزی، تجارت، و زیر ساخت ها م مهمتر از همه درموضع انسان دوستانه دولتی بزرگی بوده و این را در طول بیماری همه گیر به جهانیان نشان داد و بعد از این نیز نشان خواهد داد.

پس از اتمام سد یوسف ائلی، با ارتفاع 275 متر، بزرگترین سد در ترکیه و سومین در جهان خواهد بود.خبرهای مرتبط