توافق انجام شده بین ترکیه و آذربایجان در مورد لغو ویزا در روزنامه رسمی منتشر شد

تصمیمات مربوط به توافق منعقد شده ترکیه با جمهوری آذربایجان، جمهوری ترک قبرس شمالی و کوزوو در روزنامه رسمی منتشر شد

1428624
توافق انجام شده بین ترکیه و آذربایجان در مورد لغو ویزا در روزنامه رسمی منتشر شد

تصمیمات مربوط به توافق منعقد شده ترکیه با جمهوری آذربایجان، جمهوری ترک قبرس شمالی و کوزوو در روزنامه رسمی منتشر شد.

تصمیمات اتخاذ شده برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه امضا شده در تاریخ 25 فوریه در باکو در خصوص معافیت ویزای متقابل بین دولت جمهوری ترکیه و جمهوری آذربایجان در روزنامه رسمی منتشر شد.

بر این اساس، شهروندان هر کشور بدون اینکه به حداکثر مدت اقامت مجاز توسط قانون ملی کشورشان برای ورود، ترانزیت و ماندن موقت در کشور طرف مقابل، معاف شود به مدت 90 روز از تعهد دریافت ویزا معاف خواهند بود.

همکاری اقتصادی بین ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی

بر اساس قرار منتشر شده در روزنامه رسمی درباره لازم الاجرا شدن توافقنامه همکاری مالی و اقتصادی بین ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی، امضا شده 26 می سال 2020 بین حکومت جمهوری قبرس شمالی و حکومت دولت ترکیه، جمهوری قبرس شمالی تا پایان اکتبر سال 2020 برنامه ای شامل مراحل تحول ساختاری و اقدامات اصلاحاتی تا پایان سال 2020 و پیشنهاد برنامه اقتصادی برای سال 2021  حداقل برای 3 سال را تهیه خواهد کرد.

ترکیه برای جمهوری ترکیه در قبرس شمالی کمک های مالی و وام  خواهد کرد و نیز در زمینه های مورد نیاز برای جمهوری ترک قبرس کمکهای فنی فراهم خواهد کرد.

 

مطابق تصمیم منتشر شده در روزنامه رسمی در باره توافق نامه تجارت آزاد بین کوزوو و ترکیه که در 11 فوریه در آنکارا به امضا رسید، در ضمیمه روشهای مفهوم محصولات منشا"  مقررات مربوط به ضمیمه 1 و پیوست 2 کنوانسیون منطقه ای مقررات ترجیحی پان اروپا - مدیترانه مبدأ خواهد شد.خبرهای مرتبط