5 تروریست از پای درآمد

وزارت کشور اعلام کرد تروریست حسن آتش عضو گروه تروریستی ت‌ک‌پ/م‌ل که در لیست نارنجی تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت از پای در آمده است

1428613
5 تروریست از پای درآمد

در چهارچوب سری عملیات حفظ امنیت کشور 4 تروریست عضو پ‌کاکا در مناطق اطراف بیتلیس از پای درآمد. همچنین در اوواجیق از توابع تونج ائلی یک عضو گروه تروریستی ت‌ک‌پ/م‌ل تحت تعقیب در لیست نارنجی با نام حسن آتش کشته شد.
سلیمان سویلو وزیر کشور از صفحه توییتر خود اعلام کرد در مناطق اطراف بیتلیس سه روز پیش 3 تروریست و امروز نیز 2 تروریست عضو پ‌کاکا از پای درآمد.
سویلو همچنین از ادامه عملیات در منطقه خبر داد.

از سوی دیگر وزارت کشور طی بیانیه ای اعلام کرد در عملیات نیروهای ژاندرمری در نواحی اطراف بیتلیس 2 تروریست دیگر از پای درآمد.
به این ترتیب در خلال عملیات امروز 4 تروریست در بتلیس کشته شد. 
وزارت کشور همچنین اعلام کرد تروریست حسن آتش عضو گروه تروریستی ت‌ک‌پ/م‌ل که در لیست نارنجی تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت از پای در آمده است.
در بیانیه وزارت کشور امده است عملیات در منطقه ادامه دارد.

در این میان نیروهای امنیتی که در داخل و خارج کشور در حال مبارزه با تروریستها هستند در سری عملیات موفق ماه قبل،  70 تروریست از جمله تعدادی از به اصطلاح مسئولین سازمان تروریستی پ‌کاکا/ی‌پ‌گ را از پای در آوردند. خبرهای مرتبط