6 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

6 تن از منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک / ی پ گ که درصدد رخنه به منطقه عملیات چشمه صلح در سوریه بودند، از قدرت عم ساقط شدند

1427733
6 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

6 تن از منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک / ی پ گ که درصدد رخنه به منطقه عملیات چشمه صلح در سوریه بودند، از قدرت عم ساقط شدند.

وزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، کماندوهای قهرمانمان یکبار دیگر از اقدام سازمان تروریستی پ ک ک / ی پ گ برای رخنه به منطقه عملیات چشمه صلح جلوگیری کردند. در این چهارچوب 6 تروریست دیگر که در نظر داشتند به آرامش و امنیت منطقه ضربه بزنند، از قدرت عمل ساقط شدند.  خبرهای مرتبط