اردوغان: ترکیه همه توجه ها را به خود جذب کرده است

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ابراز داشت که ترکیه کشوری که در روند شیوع کروناویروس، همه توجه ها را به خود جلب کرده است

1426695
اردوغان: ترکیه همه توجه ها را به خود جذب کرده است

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ابراز داشت که ترکیه کشوری که در روند شیوع کروناویروس، همه توجه ها را به خود جلب کرده است.

رئیس جمهور ترکیه در مراسم افتتاح بیمارستان فوریتهای پزشکی پرفسور مراد دیلمنر در استانبول، سخنرانی کرد.

وی در سخنرانی اش گفت: "ترکیه کشوری است که با زیرساخت بهداشتی و سیستم بیمه بهداشتی که دارد، در روند شیوع کرونا ویروس همه توجه ها را به خود جلب کرده است."

رئیس جمهور ترکیه افزود: "بر این باورم که بیمارستانهای فوریتهای پزشکی که حتی زودتر از دو ماه پس از آغاز همه گیری آغاز به ارائه خدمات کرده اند، به عنوان مدلی نمونه میباشند."

اردوغان همچنین ابراز داشت: "در کل جهان با ساخت بیمارستانهای پیش ساخته و صحرایی سعی کردند تا راه حلی ایجاد کنند. ما در مدت زمانی کوتاهتر بیمارستان تاسیس کردیم و به موفقیت رسیدیم."

رئیس جمهور در رابطه با بیمارستانهای فوریتهای پزشکی گفت: "این سازمانهای بهداشتی، به کشورمان ارج خواهند داد."

و افزود: "خداراشکر که بدون نیاز به این ظرفیت علاوه، سرعت شیوع ویروس را کاهش دادیم."

اردوغان گفت: "در بخش بهداشتی، جهشی جدی داشته ایم.  برای هر روزی که خدماتی برای کشور و ملتمان انجام داده ایم، همه گامهایی که در این راه برداشته ایم و برای هرنفسی که کشیده ایم، خدا را شکر کرده ایم."خبرهای مرتبط