7 تروریست در شمال عراق و سوریه از پای درآورده شد

در عملیات نیروهای مسلح ترکیه در شمال عراق 2 تن از منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک از قدرت عمل ساقط شد

1426152
7 تروریست در شمال عراق و سوریه از پای درآورده شد

در عملیات نیروهای مسلح ترکیه در شمال عراق 2 تن از منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک از قدرت عمل ساقط شد. 

وزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار اطلاعیه ای از طریق تویتر اعلام کرد، دو تروریست پ ک ک از سوی دستگاه های کشف و نظارت در منطقه آواشین شناسایی شد. 

بر اساس این اطلاعیه، در نتیجه عملیات هوایی این تروریست ها از پای درآورده شده و عملیات تا از قدرت عمل ساقط شدن آخرین تروریست به شکلی قاطعانه ادامه خواهد داشت. 

وزارت دفاع ملی ترکیه در اطلاعیه ای دیگر اعلام کرد، 5 تروریست پ ک ک / ی پ گ که در صدد نفوذ به منطقه عملیاتی چشمه صلح در سوریه بودند از پای درآورده شده اند. 

 

 

 

 خبرهای مرتبط