اقامه اولین نماز جمعه در پی شیوع کروناویروس در ترکیه

اولین نماز جمعه پس از شیوع کروناویروس، امروز در مساجد و نمازخانه های بسیاری از شهرهای ترکیه اقامه شد

1425787
اقامه اولین نماز جمعه در پی شیوع کروناویروس در ترکیه

اولین نماز جمعه پس از شیوع کروناویروس، امروز در مساجد و نمازخانه های بسیاری از شهرهای ترکیه اقامه شد. 

دربهای مساجد و عبادتخانه های جمعی که در پی شیوع کروناویروس به دستور ریاست امور دینی ترکیه تعطیل شده بود، به روز نمازگزاران باز شد. 

به شهروندان در خصوص رعایت مسائل بهداشتی و فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک برای خواندن نماز در مساجدی که از قبل ضدعفونی شده بودند، هشدار داده شد. 

عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه، وزرای سابق و برخی از نمایندگان نماز جمعه را در مسجد مجلس ملی کبیر ترکیه اقامه کردند. 

 

 خبرهای مرتبط