پیام فواد اوکتای بمناسبت 567 امین سالگرد فتح استانبول

فواد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه در 567 امین سالگرد فتح استانبول از سلطان محمد فاتح و لشگریانش با رحمت یاد کرد

1425760
پیام فواد اوکتای بمناسبت 567 امین سالگرد فتح استانبول

فواد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه در 567 امین سالگرد فتح استانبول از سلطان محمد فاتح و لشگریانش با رحمت یاد کرد.

اوکتای در پیامی که بمناسبت 567 امین سالگرد فتح استانبول در حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت، با تاکید براینکه، فتح استانبول نه تنها یک شهر بلکه نقطه عطف عصر فتوحات اجدادانمان می باشد، اظهار داشت، در 567 امین سالگرد فتح استانبول از سلطان محمد فاتح و قهرمانان لشگریانش که استانبول را بعنوان مظهر ستایش پیامبر گرامی میراث گذاشته است، با رحمت و منت یاد می کنم.خبرهای مرتبط