کابینه ریاست جمهوری امروز تشکیل جلسه می دهد

کابینه ریاست جمهوری ترکیه امروز به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تشکیل جلسه خواهد داد

1424937
کابینه ریاست جمهوری امروز تشکیل جلسه می دهد

کابینه ریاست جمهوری ترکیه امروز به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تشکیل جلسه داد.

این اجلاس در کاخ هوبر در ترابیای استانبول برای نهمین بار از طریق ویدئو کنفرانس برگزار می شود.  

در اجلاس کابینه وضعیت اخیر در مبارزه با ویروس کووید ـ 19 مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به آمار جدید موضوع اقداماتی که بعد از این برداشته خواهد شد، مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

در این میان فخرالدین کوجا وزیر بهداشت ترکیه نیز در اجلاس فردا در مورد جزئیات مربوط به مبارزه با کرونا ویروس کنفرانسی ترتیب خواهد داد.

در اجلاس امروز کابینه دولت ضمن سنجش توصیه های اعضای شورای علمی ، موضوع تداوم و یا عدم تداوم محدودیت ها روشن خواهد شد.

انتظار می رود رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پس از اجلاس کابینه بیاناتی ایراد کند.خبرهای مرتبط