برات آلبایراک: امسال را با رشد مثبتی به پایان خواهیم برد

برات آلبایراک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه: اگر این بحران نبود، به هدف رشد اقتصادی 5 درصد دست می یافتیم

1424639
برات آلبایراک: امسال را با رشد مثبتی به پایان خواهیم برد

برات آلبایراک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه اعلام داشت، برغم بحران کرونا، امسال را با رشد مثبتی به پایان خواهیم برد.

آلبایراک در برنامه تی آر تی خبر به سوالات روزنامه نگاران در رابطه با دستورکار پاسخ داد.

آلبایراک ضمن جلب دقت به گامهای  برداشته شده از تعویق مالیات، تامین نیازهای نقدی و منع بیکاری گرفته تا یاری به کارفرما با تامین دستمزد کار کوتاه مدت، گفت، ترکیه در مقایسه با جهان در بسیاری از عرصه ها از رشد گرفته تا بیکاری، تاثیر کمتری پذیرفته و بشکل مثبت مبارزه خواهد کرد. اگر این بحران نبود، به هدف رشد اقتصادی 5 درصد دست می یافتیم. فقط برغ این بحران، نه رکود اقتصادی 5 درصد، 8 درصد و 10 درصد، بلکه برای به پایان بردن امسال با رشد مثبت تلاش بزرگی بیشتری بخرج خواهیم داد. سال 2020 را در این چهارچوب به پایان خواهیم برد.  خبرهای مرتبط