آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کووید 19 در ترکیه ظرف 24 ساعت اخیر

موفقیت ترکیه در مبارزه با ویروس کووید 19 با کاهش تلفات جانی و شمار موارد ابتلا ادامه دارد

1422144
آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کووید 19 در ترکیه ظرف 24 ساعت اخیر

 

موفقیت ترکیه در مبارزه با ویروس کووید 19 با کاهش تلفات جانی و شمار موارد ابتلا ادامه دارد.

ادامه کاهش روزانه موارد ابتلا امید بخش می باشد.

با کاهش جان باختگان دیروز با منشاء ویروس به 27 نفر، مجموع فوتی ها به 4 هزار و 276 نفر رسید.

ظرف همین مدت با انجام 37 هزار و 507 آزمایش، 952 مورد جدید ابتلا تثبیت شد.

با ترخیص هزار و 121 نفر از بیمارستان، تعداد بهبود یافتگان به 116 هزار و 111 نفر افزایش یافت.خبرهای مرتبط