پیام اردوغان به مناسبت 156 امین سالگرد تبعید چرکس ها از وطن تاریخی شان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به مناسبت 156 امین سالگرد تبعید چرکس ها پیامی انتشار داد

1421526
پیام  اردوغان به مناسبت 156 امین سالگرد تبعید چرکس ها از وطن تاریخی شان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به مناسبت 156 امین سالگرد تبعید چرکس ها پیامی انتشار داد.

اردوغان در این پیام که از حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت ، چنین نوشت : در 156 امین سالگرد تبعید برادران چرکس مان از موطن اصلی شان با آنان ابراز همدردی کرده و برای قربانیان در حین این تبعید یکبار دیگر از رب تعالی طلب رحمت و آمرزش می کنم.

تبعید چرکس ها که بعنوان لکه سیاهی در پیشانی بشریت در تاریخ به ثبت رسیده " 21 ما می سال 1864 " بعنوان تبعید اجباری مردم چرکس از منطقه قفقاز از سوی روسیه تزاری عنوان می شود.

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه نیز به مناسبت 156 امین سالگرد تبعید چرکس ها از موطن شان پیامی از حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت.

وی در پیام خود ضمن یادآوری اینکه روز 21 ام ماه می سال 1864 هزاران خانواده چرکس از زن و کودک گرفته تا پیر و جوان بشکلی بی رحمانه قتل عام شده و بیش از یک میلیون چرکس از وطن تاریخی خود رانده شدند نوشت : در رنج بزرگ مردم چرکس در 156 امین سالگرد تبعید بزرگ شان سهیم شده و یاد عزیز برادران قربانی چرکس خود را با رحمت گرامی می داریم.خبرهای مرتبط