5 تروریست پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند

در عملیاتهای نیروهای امنیتی ترکیه در استان سیرت و شمال عراق 5 تن از منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند

1418864
5 تروریست پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند

در عملیاتهای نیروهای امنیتی ترکیه در استان سیرت و شمال عراق 5 تن از منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند.

وزارت کشور با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، فرماندهی ژاندارمری استان سیرت در چهارچوب عملیات های امنیت داخلی با پشتیبانی هوایی علیه اهداف تروریستها در منطقه کوهستانی گابار در  شهرستان اروح این استان عملیات ترتیب دادند.

در عملیات 3 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند.

عملیاتها در منطقه ادامه دارد.

از سوی دیگر 2 تروریست پ ک ک در منطقه آواشین – باسیان در شمال عراق، در عملیات هوایی از قدرت عمل ساقط شدند.  خبرهای مرتبط