تیکا بین خانواده های مسلمان در اسپانیا بسته های مواد غذایی توزیع می کند

آژانس توسعه و همکاری ترک تیکا در چهارچوب یاریهای ماه رمضان بین خانواده های مسلمان در شهر گرانادا در منطقه اندلس در جنوب اسپانیا بسته های مواد غذایی توزیع نمود

1417380
تیکا بین خانواده های مسلمان در اسپانیا بسته های مواد غذایی توزیع می کند

 

آژانس توسعه و همکاری ترک تیکا در چهارچوب یاریهای ماه رمضان بین خانواده های مسلمان در شهر گرانادا در منطقه اندلس در جنوب اسپانیا بسته های مواد غذایی توزیع نمود.

در اسپانیا یکی از کشورهایی که تحت تاثیر شدید ویروس جدید کرونا قرار گرفته است، بسیاری از خانواده ها در نتیجه بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس با مشکل مواجه می باشند.

با همکاری تیکا و وقف مسجد گرانادا در طول ماه رمضان روزهای جمعه بین 100 خانواده بسته های مواد غذایی توزیع خواهد شد.

بیش از 36 هزار نفر از 2 میلیون مسلمان در اسپانیا، در گرانادا زندگی می کنند.    خبرهای مرتبط