جنگنده های ترکیه چهار تروریست را از قدرت عمل ساقط کردند

وزارت دفاع ملی ترکیه از حساب توییتر خود اطلاعیه ایی صادر کرد

1416254
جنگنده های ترکیه چهار تروریست را از قدرت عمل ساقط کردند

چهار تروریست منسوب به سازمان تجزیه طلب " پ ک ک " که محل اختفای آنها در مناطق خاکورک و متینا در شمال عراق تثبیت گردید ، با عملیات جنگنده های متعلق به نیروهای مسلح ترکیه از قدرت عمل ساقط گردید.

وزارت  دفاع ملی ترکیه با انتشار اطلاعیه ایی از حساب توییتر خود اعلام کرد : محل اختفا و موضع گیری چهار تروریست وابسته به سازمان تجزیه طلب " پ ک ک " در مناطق خاکورک و متینا در شمال عراق بوسیله هواپیماهای اکتشافی و تجسسی تثبیت گردید .

در پی ترتیب حملات هوایی این تروریستها از قدرت عمل ساقط شدند.

در ادامه اطلاعیه آمده است : عملیات نظامی بر علیه سازمان تروریستی " پ ک ک " با قاطعیت ادامه دارد.خبرهای مرتبط