سه تروریست با یک عملیات هوایی از قدرت عمل ساقط شدند

سه تروریست از سازمان تروریستی جدایی طلب پ.ک.ک که در منطقه زاپ در شمال عراق شناسایی شده بودند با یک عملیات هوایی از قدرت عمل ساقط شدند

1408840
سه تروریست با یک عملیات هوایی از قدرت عمل ساقط شدند

سه تروریست از سازمان تروریستی جدایی طلب پ.ک.ک که در منطقه زاپ در شمال عراق شناسایی شده بودند با یک عملیات هوایی از قدرت عمل ساقط شدند.

براساس بیانیه اعلام شده در حساب توییتر وزارت دفاع ملی ترکیه، 3 تروریست پ.ک.ک که با کشف و نظارت در منطقه زاپ در شمال عراق شناسایی شده بودند، با عملیات هوایی از قدرت عمل ساقط شدند.

در این بیانیه آمده است که عملیات علیه سازمان تروریستی پ.ک.ک با قاطعیت ادامه دارد.خبرهای مرتبط