هفت تروریست " پ ک ک " در قارص ترکیه از قدرت عمل ساقط شد

وزارت کشور ترکیه اطلاعیه ایی در این زمینه صادر کرد

1408546
هفت تروریست " پ ک ک " در قارص ترکیه از قدرت عمل ساقط شد

در مناطق روستایی شهرستان کاقیرمان استان قارص ترکیه در طول دو روز اخیر هفت تروریست منسوب به سازمان تجزیه طلب " پ ک ک " از قدرت عمل ساقط گردید.

در اطلاعیه صادره از سوی وزارت کشور ترکیه اعلام گردید : در عملیات نیروهای کماندویی وابسته به فرماندهی ژاندارمری استان قارص ترکیه در مناطق روستایی این استان ، سه تروریست دیگر از قدرت عمل ساقط شده و در طول دو روز اخیر نیز تعداد تروریستهای از قدرت عمل ساقط شده به هفت افزایش یافته است.

در پی خنثی سازی تروریستها مقادیر زیادی سلاح ، مهمات نظامی و لوازم زندگی روزمره نیز بدست آمد.خبرهای مرتبط