اردوغان: از تعداد بیماران و قربانیان کرونا در کشورمان روز به روز کاسته میشود

خبر فوری

1406268
اردوغان: از تعداد بیماران و قربانیان کرونا در کشورمان روز به روز کاسته میشود

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه : روز به روز از تعداد قربانیان و بیماران کرونایی در کشورمان کاسته میشود.خبرهای مرتبط