دو تروریست با عملیات کماندوهای قهرمان ترکیه از قدرت عمل ساقط شد

وزارت دفاع ملی ترکیه اطلاعیه ایی در این زمینه صادر کرد

1395413
دو تروریست با عملیات کماندوهای قهرمان ترکیه از قدرت عمل ساقط شد

در نتیجه عملیات نظامی نیروهای مسلح ترکیه در  منطقه یک عملیات سپر فرات ، منطقه سه شاخه زیتون و منطقه چشمه صلح در سوریه دو تروریست عضو سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک – ی پ گ " را از قدرت عمل ساقط کرد.

بموجب اطلاعیه صادره از سوی وزارت دفاع ملی ترکیه ، دو تروریست عضو سازمان تجزیه طلب " PKK/YPG " از قدرت عمل ساقط شده است.

در این اطلاعیه آمده است : در نتیجه عملیات سپر فرات نیروهای مسلح ترکیه در منطقه یک ، عملیات شاخه زیتون در منطقه سه و عملیات چشمه صلح در سوریه دو تروریست از سوی کماندوهای قهرمان ارتش ترکیه از قدرت عمل ساقط گردید.خبرهای مرتبط