اردوغان از نمایندگان ادیان مختلف تشکر کرد

اردوغان به خاطر حمایت از کمپین همیاری ملی از نمایندگان ادیان مختلف تشکر کرد

1394364
اردوغان از نمایندگان ادیان مختلف تشکر کرد

رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از نمایندگان ادیان مختلف به دلیل حمایت از کمپین همیاری ملی تشکر کرد.
اردوغان با پاتریارک بارتولومئوس رهبر کلیسای روم-ارتدوکس، یوسف چتین اسقف کلیسای قدیم سریانی استانبول-آنکارا، اسحاق حالئوا حاخام باشی جامعه یهودیان ترکیه،  ساحاک ماشالیان پاتریارک ارامنه ترکیه و اراول کوهن رئیس جامعه یهودیان ترکیه گفتگوی تلفنی انجام داد.
اردوغان در خلال گفتگوهای تلفنی به خاطر حمایت از کمپین همیاری ملی از نمایندگان ادیان مختلف تشکر کرد.   خبرهای مرتبط