گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ترکیه با کمیسر مسئول از توسعه اتحادیه اروپا

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با  اولیور وارهلی کمیسر مسئول از توسعه اتحادیه اروپا تلفنی گفتگو کرد.

1394191
گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ترکیه با کمیسر مسئول از توسعه اتحادیه اروپا

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با  اولیور وارهلی کمیسر مسئول از توسعه اتحادیه اروپا تلفنی گفتگو کرد.

چاووش اوغلو ضمن ارزیابی مکالمه تلفنی اش با وارهلی در توییتر نوشت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورها نامزد عضویت در این اتحادیه باید در برابر ویروس جدید کرونا مشترکا مبارزه کنند. باید همکاری بین ترکیه و اتحادیه اروپا در زمینه های بهداشت و درمان، تجارت و حمل و نقل افزایش یابد. خبرهای مرتبط