گفتگوی تلفنی وزرای دفاع ترکیه و کانادا

وزارت دفاع ملی ترکیه اطلاعیه ایی در این زمینه از حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت

1394444
گفتگوی تلفنی وزرای دفاع ترکیه و کانادا

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه با " هارگیت سینگ ساجان " وزیر دفاع کانادا بطور تلفنی گفتگو کرد.

در اطلاعیه منتشره از حساب توییتر وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام گردید : در این گفتگوی تلفنی پیرامون همکاری در مبارزه با ویروس کووید ـ 19 و مسائل امنیتی بحث و تبادل نظر گردید.  خبرهای مرتبط